venn shitrit

עוברים לשכונה
החדשה
של תל אביב

מתחם המגורים פלורה תל אביב
הוא הראשון להיבנות בשכונה
החדשה בצפון מערב קרית שלום.

בואו להכיר סביבה ירוקה
שכמותה קשה למצוא בעיר.

3,290,000 ₪

20% בחוזה והיתר בסמוך לאיכלוס + פטור מהצמדה למדד

Enlarged gallery image
x

לפרטים נוספים

תודה על
הפנייה


נחזור אליך בהקדם